Vulture


I need a miracle to conquer this endeavor
The imagery of song to portray the routine of life
Maybe im neurotic or just wrong in general
Maybe i should concede and put out the fire

Can you feel this uproar festering desire in my thoughts
I can promise you one thing
I will haunt you
Till you die
Can you feel this uproar festering desire in my thoughts
I can promise you one thing
I will hunt you
Till you die

In absence of your favor i would rather choose death
I'd prefer it would be executed only by you
No legacy fall short of understanding
Maybe i should concede and put out the fireCaptcha
Piosenkę A Life Once Lost Vulture przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Vulture, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Vulture. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Life Once Lost Vulture w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.