Her Delicat Yearning


I never thought that I could feel the way that I feel when I'm with you
The butterflies don't ever stop and time does not exist in such a dark place
The sunlight seems to sneak through and shine down on your beautiful face
I never thought that I could make it on my own
The thought of your smile to keep me company
I never thought I'd make it but I did with you
I only wonder what it would have been like if I hadn't found you
I never thought that on that day in May
an angel would fall down from heaven and into my lapCaptcha
Piosenkę A Long Winter Her Delicat Yearning przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Her Delicat Yearning, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Her Delicat Yearning. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Long Winter Her Delicat Yearning w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.