Razel Got Her Wings


I can hear your heart,
It's screaming I need you
Can you hear my heart?
It responds with always
Your kiss is sweeter than any april flowers
Let may shower down on me
Is this what heaven is like?
Not even chapped lips will stop from kissing your sunburnt cheeks
This is heaven
What the atlantic shores have blessed us with
A place like no other
Where warm hearts turn to stone,
And the sun is forbidden
I left myself alone
Too see what I've created
To think of what I've become
I must have missed what the rest have recievedCaptcha
Piosenkę A Long Winter Razel Got Her Wings przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Razel Got Her Wings, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Razel Got Her Wings. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Long Winter Razel Got Her Wings w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.