Fiddle And The Drum


And so once again
My dear Johnny my dear friend
And so once again you are fightin' us all
And when I ask you why
You raise your sticks and cry, and I fall
Oh, my friend
How did you come
To trade the fiddle for the drum
You say I have turned
Like the enemies you've earned
But I can remember
All the good things you are
And so I ask you please
Can I help you find the peace and the star
Oh, my friend
What time is this
To trade the handshake for the fist

And so once again
Oh, America my friend
And so once again
You are fighting us all
And when we ask you why
You raise your sticks and cry and we fall
Oh, my friend
How did you come
To trade the fiddle for the drum

You say we have turned
Like the enemies you've earned
But we can remember
All the good things you are
And so we ask you please
Can we help you find the peace and the star
Oh my friend
We have all come
To fear the beating of your drumCaptcha
Piosenkę A Perfect Circle Fiddle And The Drum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fiddle And The Drum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fiddle And The Drum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Perfect Circle Fiddle And The Drum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.