Lose It All


My wounds are bleeding my hate for you
I'm sick of your fucking plastic smile
As I bleed you dry
You lose your shallow eyes
As I bleed you dry
You lose that fakes ass smile
Lose it all
I've suffered for the last time
Now you're destined to burn in the flames of hell
Condemned to burn in the flames of hell
My hate is killing you piece by piece
The death of your fucking world is coming
Prepare to meet your destinyCaptcha
Piosenkę A Perfect Murder Lose It All przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Lose It All, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Lose It All. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Perfect Murder Lose It All w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.