Hasta Manana


Where Is The Spring And The Summer?
That Once Was Your's And Mine
Where Did It Go?
I Just Don't Know
But Still My Love For You Will Live Forever

Hasta Manana Till We Meet Again
Don't Know Where
Don't Know When

Darling Our Love Was Much Too Strong To Die
We'll Find A Way To Face A New Tommorrow

Hasta Manana Say We'll Meet Again
I Can't Do
Without You

Time To Forget
Send Me A Letter
Say You Forgive
The Sooner The Better

Hasta Manana Baby
Hasta Manana Until Then

WHERE IS THE DREAM WE WERE DREAMIN'
AND ALL THE NIGHT WE SHARED

Where Did They Go?
I Just Don't Know
And I Can Tell You
Just How Much I Miss You

Hasta Manana Till We Meet Again
Don't Know Where
Don't Know When

Darling Our Love Was Much Too Strong To Die
We'll Find A Way To Face A New Tommorrow

Hasta Manana Say We'll Meet Again
I Can't Do
Without You

Time To Forget
Send Me A Letter
Say You Forgive
The Sooner The Better

Hasta Manana Baby
Hasta Manana Until Then

Hasta Manana Say We'll Meet Again
I Can't Do
Without You

Time To Forget
Send Me A Letter
Say You Forgive
The Sooner The Better

Hasta Manana Baby
Hasta Manana Until ThenCaptcha
Piosenkę A-Teens Hasta Manana przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Hasta Manana, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Hasta Manana. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-Teens Hasta Manana w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.