Streetcar


Pieces are raining down on me
Won't wait, We can't believe in this or anything at all
After what you did, why would I care? Why should I care?
After the pain you caused, why would I care? Why should I care?
I've waited for this so long, why would I care? Why should I care?

Loneliness, sadness, and solitude
These are a few of the things I've been through
Waiting for anything, everyday
Strange that you don't seem to feel the same way
Write me off, bury me, leave me for dead
Open wide, eat your words, choke on regret

After all you did, why would I care? Why should I care?
After, the pain you caused, why would I care? Why should I care?
I've waited for this so long, why should I care? Why should I care?

Look through me (Tragedys not so bad)
Remember what was left (Taking me down and more)
Take all I give to you
After what I've been through
Go ahead take it all (I honestly don't care at all)
Set up and ready to fall (Let it fall)Captcha
Piosenkę A Thorn For Every Heart Streetcar przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Streetcar, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Streetcar. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Thorn For Every Heart Streetcar w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.