Cancer Dream


You knew it all,
Inside your head was graceful
You knew suffering was fair
Thank you much

Do we deserve this type of fate?
I need this now
Do we deserve this type of fate?

You knew the blood inside my veins was wasteful
You knew I was bound to wake up scared
I made you up

Do we deserve this type of fate?
I need this now
Do we deserve this type of fate?

Nobody needs nobody, after allCaptcha
Piosenkę A Wilhelm Scream Cancer Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cancer Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cancer Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Wilhelm Scream Cancer Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.