Three Times A Lady


thanks for the times that you've given me
the memories are all in my mind
and now that we've come to the end of our rainbow
there's something i must say out loud

your once, twice, three times a lady
and i love you
yes your once, twice, three times a lady
and i love you i love you

when we are together the moments i cherish
with every beat of my heart
to touch you, to hold you
to feel you, to need you
there's nothing to keep us apart

your once, twice, three times a lady
and i love you i love youCaptcha
Piosenkę A1 Three Times A Lady przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Three Times A Lady, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Three Times A Lady. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A1 Three Times A Lady w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.