Bestial Moans


Darkness descending
Haunting the fatal gloom
Choirs of anguish
Like a wound that strike through

Unearthly shrieks of torment
Sounding voids of silence
Malignant, abhorrent growls
Unleashed demon howls

To walk the path of I'll fated souls
To fallen kingdoms
So dark and cold

Unlit by the faintest spark
Groaning grotesque from the dark
Stripped bare of every light
Hellish cries from out of sight

O wearied souls hide from me those
Suffering voices sing to me
Agonized screams draw me on
Mesmerized by the demon song

Led to the brink of a great abyss
Depths obscured by rolling mist
Those tortured masses spoke my name
Entreat me to rejoice in pain

Into the depths of endless torture
My voice rises in a bestial moan

Unearthly shrieks of torment
Sounding voids of silence
Malignant, abhorrent growls
Unleashed demon howlsCaptcha
Piosenkę Abazagorath Bestial Moans przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bestial Moans, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bestial Moans. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Abazagorath Bestial Moans w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.