Be Near Me


The message is perfectly simple
The meaning is clear
Don't ever stray too far
And don't dissappear
Ever had the feeling, almost broke in two?
Never had that feeling like you do, You do?
All my dreams came true last night
All my hopes and fears
All my dreams came true once more
In tears, in tears
Be near me, be near, be near
Never had that feeling until I first met you
Never felt like kneeling Now I do Yes I do
Be near me, be near
What's your reputation? Ecstasy!
What's your destination? Next to me!Captcha
Piosenkę ABC Be Near Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Be Near Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Be Near Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ABC Be Near Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.