Between You And Me


So trouble comes strolling through the door
But anything worth having's worth fighting for
Fiction or fact you'll supply the plot
We'll both be featured - like it or not

Yes I guess you think I'm stupid and brutal
I should confess that the feeling is mutual

It's not between the devil and the deep blue see
Not between the truth and hypocrisy
Not between freedom and democracy
But between you - between you
Between you and me
Between you - between you
Between you and me

The stars and stripes meet the hammer and sickle
Not for honour but roubles and nickles
It ain't fisticuffs, it's a full scale war
Your secrets no secret anymore

Yes I guess you think I'm stupid and brutal
I should confess that the feeling is mutual

It's not between the devil and the deep blue see
Not between the truth and hypocrisy
Not between freedom and democracy
But between you - between you
Between you and me
Between you - between you
Between you and me

So trouble comes strolling through the doorCaptcha
Piosenkę ABC Between You And Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Between You And Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Between You And Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ABC Between You And Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.