King Without a Crown


Welcome to the great republic
Guess I should show you round
Where once I was a king
And now I am a clown
The love that we once shared
Made a king of me
But now you're gone but now you're gone
All I face is poverty
King without a heart
King without a hope
King without a woman baby
Oh I'm a king without a crown
King without a heart
King without a hope
King without a woman baby
Oh I'm a king without a crown
Hell hath no fury
Like a woman scorned
But heaven don't boast - no heaven don't boast
The jewel - the pretty jewel I just pawned
Every cloud has a silver lining
Every dog has its day
Oh but I guess the sun stopped shining
On the day you went away
King without a heart
King without a hope
King without a woman baby
Oh I'm a king without a crown
King without a heart
King without a hope
King without a woman baby
Oh I'm a king without a crown
King without a heart
King without a hope
King without a woooman baby
Yes I'm a king - king! King without a crown
Bathed in former glory
Deposed from my throne
How do I get to tell my story?
When all I get's your answerphone
But you ain't home
With the love you gave
I felt like royalty
But now you're face to face - face to face
With one ex-member of the aristocracy
There's no need to feel down
Yeah just take a look around
You'll see a man who's just a man
Nothing more
A king without a crownCaptcha
Piosenkę ABC King Without a Crown przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke King Without a Crown, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki King Without a Crown. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę ABC King Without a Crown w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.