Unhallowed Reflections


The prophecy of their tongues
The announcement of their words
Break away from their embrace

Follow you, follow not them
Follow the way of your mind and soul

Threatened by their believe
Manipulated by their lies
Stop their longing to enslave

I left everything behind
I created my own kingdom
I am the force from below

Follow you and follow not them
Break away from their embrace

Follow the way of your mind and soul
Stop their longing to enslace

Unhallowed Reflections
leading me through the night
Their hateful rejection
show the darkness in their "light"Captcha
Piosenkę Abyssaria Unhallowed Reflections przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Unhallowed Reflections, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Unhallowed Reflections. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Abyssaria Unhallowed Reflections w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.