Satanic Erotica


Welconme to the lust inside my sinfull mind
I'll show you things you never thought could be real
Remove you clothes and don't be afraid
Soon extasy will flow throughout you naked body
Lay on the ground upon the Baphomet
Open your legs and feel the exctent of your desires
I taste your treasures and you teate mine
Now it's time for you to taste the pleasures of
Satanic Erotica
My rod is thrust asw your body starts to shake
As the smell of incense fills the room
The nectar I inject is a gift from Lucifer
It gives me power to cast my spellCaptcha
Piosenkę Acheron Satanic Erotica przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Satanic Erotica, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Satanic Erotica. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Acheron Satanic Erotica w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.