Not So You Will Love Me


I wanna live in the moment
Like there's nothing that I lack
I wanna give like there's nothing to lose
And no reason to look back

CHORUS
Not so You will love me
Not so You will love me
Not so You will love me
But because You do

There's no way to impress You
There's no grace I can earn
Help me to see that my life is a gift
I can give in return

CHORUS

Because You do
I don't have to prove a thing
Because You do
I am free
Where there's suffering I'll bring comfort
Where there's wandering I will guide
Where there's judgment I'll show mercy
Where there is darkness I'll be light

CHORUSCaptcha
Piosenkę Across The Sky Not So You Will Love Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Not So You Will Love Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Not So You Will Love Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Across The Sky Not So You Will Love Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.