Always And For Real


TELL ME THAT ITS REAL THE FEELING THAT WE FEEL
TELL ME THAT ITS REAL THOUGH THE LOVE OF CONTRAST THAT PASSES BY
TRY THATS ALL WE HAVE TO DO
ITS UP TO ME AND YOU TO MAKE THIS SPECIAL LOVE LAST FOREVER MORE

BABE YOU TOLD ME THAT YOU LOVED AND YOULL NEVER LEAVE MY SIDE
BABE DO YOUR THING DO THE THINKING PLEASE YOU PROMISED ME BABE THAT YOU WONT TELL THEM ANYWAYS
SO BABE KEEP IT REAL LET ME KNO JUST HOW YOU FEEL

I CANT EXPLAIN THE WAY YOU MAKE ME FEEL EVERY TIME THAT YOU TELL ME THAT YOU LOVE ME AND YOU KNOW YOU DID SO MANY TIME
JUST WHEN I THOUGHT THAT LOVE COULD NEVER BE A PART OF ME THATS WHEN YOU CAME ALONG
YOU SHOWED ME HAPINESS I THINK YOUR DIFFERENT FROM THE RESTCaptcha
Piosenkę Adeaze Always And For Real przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Always And For Real, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Always And For Real. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adeaze Always And For Real w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.