Cold Shoulder


You say it's all in my head
And the things I think just don't make sense
So where you been then? Don't go all coy
Don't turn it round on me like it's my fault
See I can see that look in your eyes
The one that shoots me each and every time

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her

These days when I see you
You make it look like I'm see-through
Do tell me why you waste our time
When your heart ain't admitting you're not satisfied
You know I know just how you feel
I'm starting to find myself feeling that way too

When you grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her

Time and time again, I play the role of fool
(Just for you)
Even in the daylight when you're dreaming
(I see you)
Try to look for things I hear but our eyes never find
Though I do know how you play

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was her

You grace me with your cold shoulder
Whenever you look at me I wish I was her
You shower me with words made of knives
Whenever you look at me I wish I was herCaptcha
Piosenkę Adele Cold Shoulder przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Cold Shoulder, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Cold Shoulder. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adele Cold Shoulder w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.