Last Nite


Last night she said
Oh, baby
I feel so down
Oh, and turned me off
When I feel left out
So I
I turned around
Oh, baby
I don't care no more
I know this for sure
I'm walking
Out that door

Well, I've been in town
For just about fifteen
Ehole minutes now
Oh, baby, I feel so down
And I don't know why
I keep walking for miles

But the people
They don't understand
No, girlfriends
They can't understand
Your grandsons
They won't understand
On top of this
I ain't ever
Gonna understand

Last night she said
Oh, baby
Don't feel so down
Oh, and turned me off
When I feel left out
So I, I turned around
Oh, baby
I'm gonna be alright
It was a great big lie
Cuz I left that night
Yeah

Oh, people
They don't understand
No, girlfriends
They don't understand
In spaceships
They won't understand
And me
I ain't ever
Gonna understand

Last night she said
Oh, baby
I feel so down
She had turned me off
When I feel left out
So I
I turned around
Oh, little girl
I don't care no more
I know this for sure
I'm walking
Out that door, yeahCaptcha
Piosenkę Adele Last Nite przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Last Nite, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Last Nite. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adele Last Nite w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.