Melt My Heart To Stone


Right under my feet
There's air
Made of bricks
Pulls me down
Turns me weak
For you
I find myself
Repeating like
A broken tune
And I'm forever
Excusing
Your intentions
And I give in
To my pretendings
Which forgive you
Each time
Without me knowing
They melt my heart
To stone

[Chorus:]

And I hear your words
That I made up
You say my name
Like there could be an us
I best tidy up my head
I'm the only one in love
I'm the only one in love

Each and every time
I turn around to leave
I feel my heart
Begin to burst
And bleed
So desperately
I try to link it
With my head
But instead
I fall back
To my knees
As you tear your way
Right through me
I forgive you
Once again
Without me knowing
You've burnt
My heart to stone

(Chorus)

Why do you
Steal my hand
Whenever
I'm standing
My own ground
You build me up
Then leave me dead

Well

(Chorus)Captcha
Piosenkę Adele Melt My Heart To Stone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Melt My Heart To Stone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Melt My Heart To Stone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adele Melt My Heart To Stone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.