Skyfall


This is the end.
Hold your breath and count to ten.
Feel the Earth move and then
Hear my heart burst again.

For this is the end.
I've drowned and dreamt this moment
So overdue... I owe them.
Swept away, I'm stolen.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
Face it all together.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.
At Skyfall.

Skyfall is where we start...
A thousand miles and poles apart,
When worlds collide, and days are dark...
You may have my number, you can take my name
But you'll never have my heart.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.
At Skyfall.

Where you go I go,
What you see I see...
I know I'll never be me, without the security
Of your loving arms
Keeping me from harm.
Put your hand in my hand
And we'll stand.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.

Let the sky fall.
When it crumbles
We will stand tall,
And face it all together.
At Skyfall.

Let the sky fall...
We will stand tall...
At Skyfall.
Ocena: 10/10 - Głosy: 2Captcha
Piosenkę Adele Skyfall przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Skyfall, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Skyfall. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adele Skyfall w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.