Do What You Want To Do


Where will we go?
Where will we go?

Sign away all of my decisions
Tell when I breed
Terminate opinions
I dream away my freedom to please you
Let them talk so they feel important
They don't mean a thing, this is my own dream
Why do you have to put this on me?

(Where will we go?)
I'm a mess
(Where will we go?)
I'm a mess

Do what you wanna do
Where the fuck you wanna do it
Try hard to live your life
Live life the way that you want
Do what you wanna do
Where the fuck you wanna do it
Try hard to live your life
Live life the way that you want

Life's okay, so don't complain
You can't obtain, figure out how to maintain
It's a shame, make a change
So life will never ever find me down
Found out just what it's really all about
Never doubt, I wish I could get out
Why do you have to put this on me?

(Where will we go?)
I'm a mess
(Where will we go?)
I'm a mess

Do what you wanna do
Where the fuck you wanna do it
Try hard to live your life
Live life the way that you want
Do what you wanna do
Where the fuck you wanna do it
Try hard to live your life
Live life the way that you want

Find a way
[Repeat]

(Where will we go?)
I'm a mess
(Where will we go?)
I'm a mess

Do what you wanna do
Where the fuck you wanna do it
Try hard to live your life
Live life the way that you want
Do what you wanna do
Where the fuck you wanna do it
Try hard to live your life
Live life the way that you wantCaptcha
Piosenkę Adema Do What You Want To Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Do What You Want To Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Do What You Want To Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Adema Do What You Want To Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.