Dancing Through Sunday


Will you join me in this dance, this dance of misery
Cradled in imposs impossibility?
Swooning, I am swept away
Swept off my feet, with step by step by step
We take the lead as drop by drop, we start to bleed

(Oh, we dance in misery)
And we dance on, and we dance on
(Oh, we dance in misery)
All lost in the arms of our misery, oh
(Oh, we dance in misery)
And we dance on, and we dance on
Swept off our feet by misery, we're swept into the shadows

Will you lend yourself to beauty that will horrify?
Let me hide within your black, the still inside your eyes
Deafened, caught within a cry
So sensual, as step by step by step, I seperate
As breath to breath, as I suffocate

(Oh, we dance in misery)
And we dance on, and we dance on
(Oh, we dance in misery)
All lost in the arms of our misery, oh
(Oh, we dance in misery)
And we dance on, and we dance on
Swept off our feet by misery, we're swept into the shadows

So who will follow? Who is the lead?
I know I'll leave a stain, because I bleed
As we dance, we all dance
We all have no chance in this horrid romance

(Oh, we dance in misery)
And we dance on, and we dance on
(Oh, we dance in misery)
All lost in the arms of our misery, oh
(Oh, we dance in misery)
And we dance on, and we dance on
Swept off our feet by misery, we're swept into the shadows
Swept off our feet by misery, we're swept into the shadowsCaptcha
Piosenkę AFI Dancing Through Sunday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Dancing Through Sunday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Dancing Through Sunday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AFI Dancing Through Sunday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.