The Celluloid Dream


Calling tears from deep inside,
oh your so exquisite
and in the mirror all midnight eyes
Oh if I could remain but its just a visit
All midnight eyes read "vacancy"
Twisted twisting

To the lovely dancing lights I begged, "May I cut in?"
But they never stopped playing their song
Of a joyous song they sing Ive heard whispers
On a freezing note I resonate

Just like romantic verses just like a joyous end
Just like a memory it twists me
Just like romantic verses just like a joyous end
Twist twisting me

You land as lightly as the new snow, cinematic
On to the melting boy and melt away
You light as gently, your so cinematic
Bathed in your radiance I melt

In the glitter in the dark sunk in to velvet
Praying this will never end
In the shadow of a star in static pallor
I realized I never began

Just like romantic verses just like a joyous end
Just like a memory it twists me
Just like romantic verses just like a joyous end
Twist twisting me

You land as lightly as the new snow, cinematic
On to the melting boy and melt away
You light as gently, your so cinematic
Bathed in your radiance I melt

All the colours upon leaving, all will turn 2 grey (3x)Captcha
Piosenkę AFI The Celluloid Dream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Celluloid Dream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Celluloid Dream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AFI The Celluloid Dream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.