The Devil Loves You


Do you understand what I'm trying to say?
Have you ever felt?
Have you ever felt this way?
Tainted with rage you can't drain away
or it will cost you your life
I couldn't care more
Do you ever absorb what shouldn't be touched?
Have you ever cared?
Ever cared this much?
Do you think it is I who is out of touch,
or are you too scared to think at all?
I couldn't?? care more
As your friends fall does it tear your heart?
Do tears fill your eyes as your world falls apart?
Do you notice at all, or are you sailing sublime?
Am I completely alone?Captcha
Piosenkę AFI The Devil Loves You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Devil Loves You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Devil Loves You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AFI The Devil Loves You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.