Wake Up Call


If I had my way I'd wish them all away, but I can't find the magic
inside of me I'll give my best 'cause I can give no more, but
your problems aren't solved so easily

Chorus
I'm not someone that you should run to I've been, often,
as broken as you, more often than you'd like me to

If I could heal all the pain that you feel,
I'd gladly heal all that ails you inside Unfortunately I have no
degree and I can not anesthetize

Repeat Chorus-

Whoa
I wish that I could help you
Whoa
I can't even help myself
Whoa
It seems you need a saving grace and a savior is
something I'm not
(Repeat x1)Captcha
Piosenkę AFI Wake Up Call przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Wake Up Call, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Wake Up Call. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AFI Wake Up Call w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.