Body of Clay


Cry with my tears
Cry with my pain
Still in the cold
Neverending rain

With one of your kisses
My words you'd freeze
From one of your kisses
My bleeding would cease

Shed all my tears
The flood devours all
The earth, us, rushing
A shy, whispered call

Death becomes angels
Who won't turn away
Defying all my yearing
And my body of clay

Cry with my crying
You end up like (a) mole
Death loves the angels
Retired into my soul

As I'm drained and welken
My last wish I sigh
Let me be, darling
Tears in your eyeCaptcha
Piosenkę Agathodaimon Body of Clay przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Body of Clay, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Body of Clay. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Agathodaimon Body of Clay w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.