Red Alert


I get the feelin' we've been left in the dark
About mysterious lights in the sky
The magnetic poles start to shift
The world is chargin' at the speed of light
It's got somn' to do with an attitude
Not carin' if we live or die
Crowds start runnin', breathin,
Starin' at the sky
One more death means one more lie
Red Alert
Red Alert
Red Alert
Red Alert
Red Alert
Better take cover
Now that I'm much older
I can see a lot is over
And a lot has passed me by
I try to see the sun comin' over the hill
On a dark and dusty night
I wanna feel the way I used to
Guess the secret lies inside
But if you want the truth
Better hide tonight
One more death means one more lie

They won't save me [several times]Captcha
Piosenkę Agent 51 Red Alert przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Red Alert, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Red Alert. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Agent 51 Red Alert w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.