Radames' Letter


I'm sorry for everything I've said
And for anything I forgot to say too
When things get so complicated
I stumble, at best, muddle through
I wish that our lives could be simple
I don't want the world, only you
Oh, I wish I could tell you this face to face
But there's never the time, never the place
So this letter will have to do
I love youCaptcha
Piosenkę AIDA Radames' Letter przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Radames' Letter, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Radames' Letter. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę AIDA Radames' Letter w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.