The Only One I Know


There is no good reason
I should have to be so alone
I'm smothered by this emptiness
Lord, I wish I was made of stone
Like a fool I lent my soul to love
And it paid me back in change
God help me, am I the only one
Who's ever felt this way?

A heart that's worn and weathered
Would know better than to fight
But I wore mine like a weapon
Played out love like a crime
And it wrung me out and strung me out
And it hung years on my face
God help me, am I the only
Who's ever felt this way?

Now my sense of humor needs a break
I see a shadow in the mirror
And she's laughin' through her tears
One more smile's all I can fake

There is a wound inside me
And it's bleeding like a flood
There are times when I see a light ahead
Hope is not enough
And another night surrounds me
And it pounds me like a wave
God help me, am I the only one
Who's ever felt this way?

God help me, am I the only one
Who's ever felt this way?Captcha
Piosenkę Aileen The Only One I Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Only One I Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Only One I Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aileen The Only One I Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.