Come To Me


Come to me, that's all that i remember
Won't you come to me, before i fade away
Oh, if you come to me and wrap me in your splendour
Come to me and let the music play

Here we are, how did we come so far
Just tell me how you are, i need to know
Night has come to see the senses run
And every single one, we all must show

And when you feel the flood upon the waters edge
And take the leap from bitter sweet
Do you believe, do you believe
Do you still believe

Come to me, that's all that i remember
Won't you come to me, before i fade away
Oh, if you come to me and wrap me in your splendour
Come to me and let the music play

In the sea of those eyes, in the fall of the rise
There is no compromise

Come to me, that's all that i remember
Won't you come to me, before i fade away
Oh, if you come to me and wrap me in your splendour
Come to me and let the music playCaptcha
Piosenkę Air Supply Come To Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Come To Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Come To Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Air Supply Come To Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.