Physical


I?m hear to tell you that
I?m fleeting like a butterfly
There?s no denying that
I always loved the highlife

Never needed real emotion
I get my feelings from a magazine
I don?t know where you got the notion
I be the one fullfilling all your needs

I?m here to tell you that
I?m fleeting like a butterfly
There?s no denying that
I always loved the highlife

Get physical tonight
The world?s alive
Get physical in the light
This is our time
Get physical tonight
We?re riding high
Get physical in the light
Going out - feel alright
It?s a magical night (x 4)

You can?t desert me
I?m always going when I just arrived
There ain?t no memories gonna hurt me
?Cause all I live for is tomorrow night

I?m here to tell you that…

Get physical tonight …

Sorry, I?m not a lady
I ain?t afraid to pick a fight
I?m here to concquer the dancefloor
And the limelight delight

I?m here to tell you that…

Get physical tonight
Get physical in the light
Get physical tonight
Get physical in the light
Going out feel alright

Get physical tonight
The world?s alive
Get physical in the light
This is our time
Get physical tonight
We?re riding high
Get physical in the light
Going out feel alright

Get physical tonight
Feel alright
Get physical in the light
Going out - feel alright
It?s a magical nightCaptcha
Piosenkę Alcazar Physical przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Physical, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Physical. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alcazar Physical w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.