Chasing The Blue


(Parks)

sleep is hard
I'm tired
fall to sleep in your wide eyes
I can only dream
I can only only see what you want me to see
but I

I can only chase
I will only chase the blue if I've seen the blue
in your eyes
that was my surprise from you
your eyes
gave me all I needed from you

be here holding you
makes me feel like I got something to do
but you're already reaching for the sky
we can only dream
we can only see if you want us to see
but I

I can only chase
I will only chase if I've seen the blue
in your eyes
that was my surprise from you
your eyes
gave me all I needed from you

and if you fall
you rarely touch the sides
and when you fell
did it reveal your sides
fall for you
your eyes
I'm falling from
inside of youCaptcha
Piosenkę Alex Parks Chasing The Blue przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Chasing The Blue, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Chasing The Blue. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alex Parks Chasing The Blue w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.