Bitter Sweet


Bbbetter! Bbbetter! Bbbetter! Bbbetter!
I think I'm Better, I think I'm Better!
I think I'm bbbbbbbbetter!
I think I'm Better, I think I'm Better!
I think I'm bbbbbbbbetter!

I can feel your love is real,
But I know that you're making me sick!
Oh you're serving me a poisoned meal
And I know that you're making me sick!
I can feel your love is real,
But I know that you're making me sick!
Oh you're serving me a poisoned meal
And I know that you're making me sick!

I am like a bittersweet Pie!
Filled with love and also Denial
When you're not around, everything goes down
Everything goes wrong with me!
When you're not around, everything goes down
Why in hell you cannot see?

I can feel your love is real,
But I know that you're making me sick!
Oh you're serving me a poisoned meal
And I know that you're making me sick! (x2)

I think I'm Better, I think I'm Better!
I think I'm bbbbbbbbetter!
I think I'm Better, I think I'm Better!
I think I'm bbbbbbbbetter!
Without you!

You are like a bittersweet pie!
But you are filled with cream and a cherry top Lie!
When you're not around, everything goes down
Everything goes wrong with me!
When you're not around, everything goes down
Why in hell you cannot see?

I can feel your love is real,
But I know that you're making me sick!
Oh you're serving me a poisoned meal
And I know that you're making me sick! (x2)

I think I'm Better, I think I'm Better!
I think I'm bbbbbbbbetter!
I think I'm Better, I think I'm Better!
I think I'm bbbbbbbbetter!
Without you!Captcha
Piosenkę Alexandra Stan Bitter Sweet przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bitter Sweet, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bitter Sweet. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexandra Stan Bitter Sweet w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.