It Could Be You


You and me, all alone
It's too late to say we didn't know
We shouldn't be, all alone
One of us might lose control
All these feelings we've been hiding
Deep down, ya they must start to show
Not here, not now
Watch my frustrations grow

[Chorus]

I know what I feel and you feel it too
I dream of the first kiss and who'll make the first move
Who's gonna put their heart on the line
It could be me
It could be you, tonight

Show me, who you are
Stop me before I go to far
'cause it hurts, to hold back
So hold me or I might crack
I'm gasoline, you're the match
I'm not sure if we could handle that
It might explode, could be a mess
I say we take the chance

[Chorus]

I know what I feel and you feel it too
I dream of the first kiss and who'll make the first move
Who's gonna put their heart on the line
It could be me
It could be you, tonight

I'm all mixed up, confused
I don't know what to do
'cause I want to, I'd love to
If I knew you'd want me to
If your getting any closer then I'm gonna have to scream

[Chorus]

I know what I feel and you feel it too
I dream of the first kiss and who'll make the first move
Who's gonna put their heart on the line
It could be me
It could be you

I know what I feel and you feel it too (and you feel it too)
I dream of the first kiss and who make the first move (and who make the first move)
Who's gonna put their heart on the line (their heart on the line)
It could be me (It could be me)
It could be you (It could be you)
TonightCaptcha
Piosenkę Alexz Johnson It Could Be You przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke It Could Be You, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki It Could Be You. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexz Johnson It Could Be You w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.