Live Like Music


I forgot what this is all about
Lost, surrounded by a storm of doubt
I make it so hard
Hard enough to keep it up
And I can't give in
To what they want
And I'm not gonna

I wanna live like music
I wanna live like music
Songs about justice
Songs about love
Songs about freedom
And never giving up
I wanna live like music

I'm not so sure with who I am
Now, it's gotten way outta hand
I spread too thin
And it's hard enough to zero in
On the heart of it
The soul of it
And now I know that

I wanna live like music
I wanna live like music
Songs about justice
Songs about love
Songs about freedom
And never giving up
I wanna live like music

Music
Like music

I'm gonna take it back
To the cafe bars
Show you what I got
With my guitar
And I'm not gonna hold anything back
Gonna strip it right down
Put it on the floor track

Oh yeah, yeah yeah
Hey

I wanna live like music
I wanna live like music
Pouring out the windows
Rolling down the street
Punching every station
Singing lovely and sweet
I wanna live like music
Like music
Like musicCaptcha
Piosenkę Alexz Johnson Live Like Music przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Live Like Music, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Live Like Music. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alexz Johnson Live Like Music w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.