I'm Eighteen


Lines form on my face and hands
Lines form from the ups and downs
I'm in the middle without any plans
I'm a boy and I'm a man

I'm eighteen
And I don't know what I want
Eighteen
I just don't know what I want
Eighteen
I gotta get away
I gotta get out of this place
I'll go runnin in outer space
Oh yeah

I got a
Baby's brain and an old man's heart
Took eighteen years to get this far
Don't always know what I'm talkin' about
Feels like I'm livin in the middle of doubt
Cause I'm

Eighteen
I get confused every day
Eighteen
I just don't know what to say
Eighteen
I gotta get away

Lines form on my face and my hands
Lines form on the left and right
I'm in the middle
The middle of life
I'm a boy and I'm a man
I'm eighteen and I LIKE IT
Yes I like it
Oh I like it
Love it
Like it
Love it
Eighteen!
Eighteen!
Eighteen!
Eighteen and I LIKE ITCaptcha
Piosenkę Alice Cooper I'm Eighteen przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I'm Eighteen, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I'm Eighteen. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alice Cooper I'm Eighteen w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.