All Alone


-chorus-
love is like a bullet
straight throught the heart it goes
no one knows how to stop it
never goes the way you want it
so i understand
what i didn't understand before
so i realise
what i didn't realise before

-verse-
i know, i know everything has gone
i know, i know it won't be the same
i know, i know everyone has gone
i know, i know that i'm all alone
where did you go? you left me waiting
where did you go? i'm suffocating
where did you go? now i'm all alone

-chorus-

-bridge-
you left me waiting
you left me all aloneCaptcha
Piosenkę Alien Intelect All Alone przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Alone, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Alone. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alien Intelect All Alone w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.