Asylum


-verse1-
"head's too loud, music's throbbing"
"painkillers just aren't working"
he's on a one-way road
but he don't know where it goes

-chorus-
he's taken all his chances
but everything's gone wrong
he doesn't want the pain
you know he's going insane

-verse2-
stuck in rut, trying to escape
he's lost his mind, its too late
there's one way out - his only fate
he's leaving the world, cos it's not so greatCaptcha
Piosenkę Alien Intelect Asylum przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Asylum, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Asylum. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alien Intelect Asylum w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.