I Don't Know


I know he called me yesterday to
Say all the things that he wants to
Say he walks he talks, he reads my
Thoughts and he's real when the sun distorts
He spend the weekend half asleep
And dream where the sleep is deepest we
Walk we talk, reveal our thoughts and
We reel when the circuit shorts
Is this all that we need ? I don't know
Is this all that we see ? I don't know
Nevermore is just a while and far away
Is a thousand miles years are light
But dark the night and everybody's
Saying it'll be alrightCaptcha
Piosenkę All About Eve I Don't Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Don't Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Don't Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All About Eve I Don't Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.