The Mystery We Are


Within the hall of mirrors
Within a crowd of you
Where you?re gathering in cloudform
Refusing what is true
Uncertainties reflecting all along the way
While I still meet with confusion
In what to do or say,
Oh please don?t reveal who we are
Can we wonder at the mystery so far ?
Maybe someday we will find the thing we are,
Be it under a stone or behind the door,
Languishing on an ocean floor,
Within the heart or hanging on a star
The mystery we are

Russian dolls concealing a dream within a dream
Where the depths beneath the surface
Are rarely ever seen

If you know the answer
And if you find the key
To the opening of secrets
And you offer it to me, and I say;
Please, don?t reveal who we are
Can we wonder at the mystery so far
Maybe someday we will find the thing we are
Be it under a stone or behind the door
Languishing on an ocean floor
Slumbering in a dreamless sleep
Melting into the velvet deep within the heart
Or hanging on a star
The mystery we areCaptcha
Piosenkę All About Eve The Mystery We Are przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Mystery We Are, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Mystery We Are. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All About Eve The Mystery We Are w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.