Another Cloudy Day


You're Alone
You Miss Her
But She's Far From Home
No More Blue Skies
It's Another Cloudy Day

Take It For Granted
I'll Never Work
But You're Thinking
About Her Again
She Lives Too Far Away

You Can't Forget
How Much This
One Girl Means
Your Sun Is Gone
It's Another Cloudy Day

And She's Gone
She May Not Come Back
But She's Got Your Heart
And That Might Be EnoughCaptcha
Piosenkę All Wound Up Another Cloudy Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Another Cloudy Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Another Cloudy Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All Wound Up Another Cloudy Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.