Million Bucks


(LYRICS # MUSIC #,!) 2:06
Everybody says they want a million bucks
But I'd rather have a million days with you
My account dosen't go that high
It doesn't mean you have to sat goodbye to me
Can't promise you a million bucks
But I can promise I'll be good to you
Everybody wants a million bucks
But I'd rather have a million days with you
Day one we'd go fishing
Dollar movies on day two
Days three and four we'd spend in bed
Just like we used to
A million days with you
Would go by much too fast
But I've got a million ways for our friendship to last
I've got a million ways
Everybody says they want a million bucks
But I'd rather have a million days with you
My account dosen't go that high
It doesn't mean you have to sat goodbye to me
Day five we would ride our bikes
Camping on day six
Days seven and eight I'd show you how much I love you
A million days with you
Would go by much too fast
But I've got a million ways for our friendship to last
I've got a million ways
Everybody says they want a million bucks
But I'd rather have a million days with you
My account dosen't go that high
It doesn't mean you have to sat goodbye to me
Can't promise you a million bucks
But I can promise I'll be good to you
Everybody wants a million bucks
But I'd rather have a million days with you
A billion days with you
A billion days with youCaptcha
Piosenkę All Million Bucks przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Million Bucks, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Million Bucks. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę All Million Bucks w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.