Trophy Wife


You were broken like a vase that fell,
There you lay scattered and broken,
But still too proud for your shelf

He did his "best" to mend your shattered fault lines of cracked porcelain but it was a waste of his time

Most of your life, you were nothing but his trophy wife, and you just can't take it anymore

Not too long after you exchanged your vows,
He snuck off late at night, sleeping around, but like a good wife should, you just looked the other way

"baby, I swear it's not what you think You just need to calm down, why don't you make another drink?"

A fifth of vodka, and tomato juice, add a dash of depression, now it's "honey, what's the worst you can do?"Captcha
Piosenkę Alliswell Trophy Wife przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Trophy Wife, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Trophy Wife. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alliswell Trophy Wife w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.