Firefly


Who became the star,
Who won't fall,
Took the way I know,
Move along now,
So sad I lost my memory,
The shape of things to come,
Suckers are (??!!) stopped inside me,
There's just no time
Halcyon days,
Pine the roadways,
Got to let you know,
And I walk the way the wind blow,
Softly in clouds of envy,
I've seen these eyes,
Fireflies in time
Don't ask for anything more,
There seem no room in my life,
Don't ask for anything more,
Don't know why
Talk to me,
Drag my memory,
Across the seashore of sand,
Yes I care,
I'm trying to see you,
I'm getting tired, so late,
I'll never,
I'll never,
We'll never
Hold your hand, hold the lie,
And enter another butterfly,
Anything cloud no dirt (?),
Funny bird,
Burning word,
Travelling, dreams for me in time
Head's down,
Words from an ending,
Words to the end tone,
Peace signs each in a right way,
Destiny untold
Anything cloud no dirt (?),
Funny bird,
Burning word,
Travelling, dreams for me in time
And head's down,
Words from an ending,
Words to the end tone (?),
Peace signs each in a right way,
Destiny untoldCaptcha
Piosenkę Alpha Firefly przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Firefly, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Firefly. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha Firefly w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.