Sometime Later


Touch my hand,
It's all in me listen,
I'm here
Come to stand
In sultry fields
With you,
And now,
Hold down in day,
I know it's over this way,
I'm laughing,
So you're gonna kiss me,
You say yeah as I say,
One day she ?? ,
A lonely bird,
Alone
Judgement day,
So the world is gone,
I'm hurt,
So the sea,
That's how it feels to me
I hate the world it's sad to see
I take you away and you heart fades away
Today ??
To lay the words but ??
I mean it, you don't force on my head
Kill our nightmare
A lonely bird, a lonely bird
A lonely bird, a lonely bird
A lonely bird, a lonely bird
Color me,
Cover me in the color that reminds you,
Solemnly,
Could make the same mistake,
and you would never know,
But I am, but I am,
Alone, now,
Something, something, tells me that you,
Have something,
All, all others now,
You have taken over me now,
Call at me, hey,
Oh little love,
Call at me in person,
Please oh,
Me, oh
Hold the sun down, hold the sun down
Hold the moon down, leave me the rest,
Wonder on me,
To the world I,
Only relief is to slip through the net,
Hold a minute
And stop for a minute
And go,
Hold a minute,
You say to me,
Say to me and
We, we, we, we
You say to me
Sometime laterCaptcha
Piosenkę Alpha Sometime Later przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Sometime Later, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Sometime Later. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alpha Sometime Later w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.