2000 Years


I am aware that I will die
When the moment's right for me
I know it's unavoidable
I want to take it gracefully

Never known
Never seen
Always there
In between

But before the lights go out
I return to the ground
I want to seek all the joy
Pleasures in life to be found

There are things I can't predict
In where I have no control
Or sometimes I hurt myself
And I'm full responsible

But before the lights go out
I return to the ground
I want to try and take it all
Misuse, abuse in large amounds

Two thousand years ago
Some one died
Two thousand years from now
Some one diesCaptcha
Piosenkę Altar 2000 Years przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke 2000 Years, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki 2000 Years. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Altar 2000 Years w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.