In The Name Of The Father


He is the one who gave me life
because of him I walk this earth
He is the one who's in my blood
because of him I know it's worth
He is the one who fought for me
so I can live in liberty
He is the one I think was right
In the name of Him I feel this might

Brought up in a home ready for this generation
Told to be suspicious 'bout the human life
The individual against the rest of the nation
Raised by a man with freedom in his eyes

In the name of the Father - I must resist
In the name of the Father - Retaliate
In the name of the Father - I clench my fist
In the name of the Father - I am

Others draw a line of fear and frustration
afraid to ask themselves 'bout the reason why
I'll always be apart from the rest of the nation
I'm raised by a man with freedom in his eyesCaptcha
Piosenkę Altar In The Name Of The Father przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke In The Name Of The Father, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki In The Name Of The Father. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Altar In The Name Of The Father w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.