Diana


You're so young and I'm so old
This, my darling, I've been told
I don't care just what they say
Coz forever I will pray

You and I will be as free
As the birds up in the tree
But please stay by me, Diana
Come stay

Thrills I get when you hold me close
Hold me darling, you're the most
I love you with all my heart
And I hope we'll never part

You and I will be as free
As the birds up in the tree
But please stay by me, Diana
Come stay now

All my love, all my love
Tell me but there's no other
I love you with my heart
O-oh o-oh o-o-o-oo

Only you can break my heart
Only you can tear it apart
When you hold me in your loving arms
I can feel you giving all your charms

Hold me baby, hold me, hold me tight, hold me
Squeeze me baby with all your might
But please stay by me, Diana
Come stay now, baby, Diana

Only you can break my heart
Only you can tear it apart
When you hold me in your loving arms
I can feel you giving all your charms

Hold me baby, hold me, hold me tight, hold me
Squeeze me baby with all your might
But please stay by me, Diana
Come stay now, baby, DianaCaptcha
Piosenkę Alton Ellis Diana przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Diana, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Diana. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alton Ellis Diana w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.