Mary


mary stares out window
panes and smiles at
friends that no one else
can see

she laughs and sings and
dances and everybody
thinks mary's something
special no fairy tales to
hide her deepest dreams
and playful schemes not
buried deep

inside oh mary

mary touched the sky
today she mimicked every
motion that i made she
laughed at every single
thing i said and every
game we played

mary's something special
no fairy tales to hide her
deepest dreams and play-
ful schemes not buried
deep inside

mary knows what kind-
ness is she knows a smile
means someone's proud
of her she knows that
dreams wishes and
princesses my be the only
cure she finds that she's
different than all the rest
and she's pleased so help
me find the mary in me

mary has a special need
for love affection just like
you and I she moves my
world through her simple
steps and with her simple
mind

mary's something special
no fairy tales to hide her
deepest dreams and play-
ful schemes not buried
deep insideCaptcha
Piosenkę a.m. Drive Mary przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Mary, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Mary. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę a.m. Drive Mary w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.